Search by artist
Sluit

Andries Johannes Jacobus van Goolartist • painterLonden 1901-(plaats en datum overlijden onbekend)

biography of Andries Johannes Jacobus van Gool

De Amsterdamse kunstenaar Andries van Gool voelde zich vanuit zijn nevenberoep van bouwkundig tekenaar sterk aangetrokken tot een realistische manier van schilderen. Zijn onderwerpen sloten daarbij aan. Zijn oeuvre omvat voornamelijk landschappen, stillevens en bloemen, nauwkeurig en objectief weergegeven. Hiermee stond zijn werk lijnrecht tegenover dat van de expressionisten en, na 1948, van de abstract-expressionisten aangesloten bij de COBRA-groep. Van Gool was leerling van Jack Hamel en Jos Rovers en was zelf docent van o.a. Bob Immink.


previously for salepaintings by Gool A.J.J. van


Andries Johannes Jacobus van Gool | A black cat, oil on canvas, 35.7 x 40.3 cm, signed u.l. and dated '49

Andries Johannes Jacobus van Gool

painting • previously for sale

A black cat


Open all year round

Tuesday to Saturday from 11-17 hours and by appointment