Search by artist
Sluit

Peter Engelsartist • painterDen Haag 1905-1981 Den Bosch

biography of 'Peter' Antonius Marie Engels

Peter Engels had in de jaren dertig in Brabant een goede reputatie als schilder van landschappen en stillevens. Daarna, en met name na 1960, nam zijn werk nog in zeggingskracht toe door een vrijere, forse penseelstreek en een fel koloriet. Engels registreert niet alleen, maar weet in zijn aquarellen, gouaches en olieverfschilderijen over te brengen wat hem beroert in zijn onderwerp. 'De vreugde over schoonheid omgezet in kleur' noemden critici dit. De kunstenaar hield zich naast tekenen en schilderen ook bezig met het maken van houtsneden, mozaïeken en monumentale wandschilderingen. In de jaren '50 en '60 nam hij deel aan groepsexposities in het Van Abbemuseum in Eindhoven.


previously for salepaintings by Peter Engels


Peter Engels | A flower still life, oil on canvas, 50.9 x 40.5 cm, signed c.l.

Peter Engels

painting • previously for sale

A flower still life

Peter Engels | A flower still life, oil on canvas, 61.0 x 46.0 cm, signed l.r.

Peter Engels

painting • previously for sale

A flower still life


Open all year round

Tuesday to Saturday from 11-17 hours and by appointment