Search by artist
Sluit

Hollandse School, 18e eeuwartist • painter

biography of Hollandse School, 18e eeuw

Tot op heden hebben wij de identiteit van de hier afgebeelde patriot nog niet kunnen vaststellen. Zeker is dat hij lid was van een van de Amsterdamse patriotse wapengenootschappen. Deze genootschappen speelden een belangrijke rol bij de terugkeer van een Hollandse vorst op de Nederlandse troon na het vertrek van Lodewijk Napoleon. Vermoedelijk was hij lid van het wapengenootschap Tot Nut der Schutterij. Het geweer met bajonet duidt op de rang van luitenant, vaandrig of sergeant. De prominent afgebeelde dwarsfluit kan er ook op duiden dat hij pijper was. De 18e-eeuwse compagnieën marcheerden met 2 trommelaars en een pijper.


for salepaintings by Hollandse School, 18e eeuw


Hollandse School, 18e eeuw | Dutch landscape, oil on panel, 32.3 x 45.8 cm

Hollandse School, 18e eeuw

painting • for sale

Dutch landscape


Open all year round

Tuesday to Saturday from 11-17 hours and by appointment