Search by artist
Sluit

Tony van de Vorstartist • sculptorEindhoven 1946

biography of Tony van de Vorst

'lk ben een verhalend beeldhouwster. Mijn vormenwereld moet een relatie hebben met een herkenbare en vooral gevoelde werkelijkheid. Eigenlijk zijn mijn beelden zelfportretten, reflecties op wat ik heb ervaren of graag zou willen beleven. Zie mijn werk als een neerslag van allerlei mogelijkheden in het leven van een vrouw, die ik probeer te transformeren tot een universeel herkenbaar symbool.’ Met deze woorden typeerde de kunstenares zichzelf en haar oeuvre eens. Ze studeerde aan de academie in Tilburg en de Amsterdamse Rijksakademie, o.a. bij Pépé Gregoire en Théresia van der Pant. In de jaren 1985-’86 gaf ze les aan Koningin Beatrix. Tony van de Vorst is een van de belangrijke Nederlandse naoorlogse beeldhouwers.


previously for salesculptures by Vorst A.J.W.M. van de


Tony van de Vorst | Lilith, bronze, 14.5 cm, te dateren 1990-1998

Tony van de Vorst

statue • sculpture • previously for sale

Lilith


Open all year round

Tuesday to Saturday from 11-17 hours and by appointment